$100.00

VIP3i token jest stworzony tylko dla użytkowników 3invite.com

Posiadacze VIP3i są uprawnieni do:

  1. Otrzymania statusu „Aktywny” dla użytkownika (od 1 VIP3i)
  2. Udziału w 15% środków od obrotów wygenerowanych przez 3invite.com (od 1 VIP3i)
  3. Udziału w podziale zysków z przyszłych produktów firmy (od 3 VIP3i)
  4. Automatycznego budowania struktury partnerskiej (od 3 VIP3i)
  5. Przeprowadzenia 100 spotkań w roli organizatora na platformie 3invite.com (od 3 VIP3i)
Dodaj do koszyka